Một thời đồng đội, gặp nhau

Posted: 22/11/2016 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ
với anh em trong Gia Đình Hải Quân.

tau_hai_quan_tran-chien_hoang_sa

Ngày xưa bọn mình chung sắc áo
chung màu cờ chung biển chung sông.
Hôm nay bọn mình chung bàn rượu
giữa xứ người lạnh gió sầu đông.

Thuở ấy bọn mình thân trai tráng
tình rất xanh, mộng cả ngút ngàn.
Giờ tóc bạn không còn xanh nữa
ta trên đầu mây trắng giăng giăng.

Thuở ấy vui những ngày biển lặng
đêm miền tây sông nước yên bằng.
Tàu về bến hồn vui cập bến
tình theo về phố ngập tràn trăng.

Hãy quên tuổi, người cao kẻ thấp
bởi nghĩa tình đồng đội ngang nhau.
Như tửu lượng đôi khi xuống cấp
tính toan nhiều hệ lụy càng sâu.

Thời ngang dọc, xưa, không còn nữa
mà mùi phèn, nước mặn… chưa phai.
Đời lưu vong ngày vắn đêm dài
thân áo gấm khó tròn giấc ngủ!

Giờ giáp mặt bạn đồng đội cũ
những vàng son một thuở không còn.
Nhưng trong mỗi tấc lòng vẫn giữ
Tổ Quốc mình mãi mãi Việt Nam!

Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.