Trượng phu | Nấm nở | Ra đi

Posted: 24/11/2016 in Hà Thúc Sinh, Thơ

Hà Thúc Sinh

nguyen_chi_tuyen
Blogger Nguyễn Chí Tuyến

Trượng Phu

Gửi Nguyễn Chí Tuyến

Ngươi bốn mươi ta quá bảy mươi
Bùn kia giờ mới lộ vàng mười
Thiên la địa võng nào chi ớn
Quỷ sứ yêu tinh cũng thế thôi
Quắc mắt quan quân chừng khựng lại
Dựng râu băng đảng thốt im hơi
Hoá ra thời thế anh hùng tạo
Xắn áo đi lên giọng cả cười

 

Nấm nở

Con tạo làm sao một sớm hôm
Đỏ vàng nhuộm hết cả rừng phong
Ngàn hoa rơi lạc nơi đường phố
Biển bướm lượn sâu phía núi rừng
Xa tắp trời se như hoá xám
Cận kề đất ẩm muốn ra hương
Giữa khi thổ địa côn trùng động
Suốt giải giang sơn nấm rộ mầm

 

Ra đi

Lên xe đã quyết sẽ qua đèo
Phố ngó theo như nghĩ ngợi nhiều
Cuộn chỉ thời gian không ngược được
Dốc đời lão giả phải nương theo
Đèn ai le lói buồn khung kính
Ngõ nhỏ râm ran khổ chó mèo
Đến lúc xe ra đường trực chỉ
Ngoái thương đời quá biết bao yêu

Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.