Lần. Từng. Hạt. Rỗng

Posted: 30/11/2016 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

zen_stones

nhập mộng cung điệu. đùa mưa gió
tràn qua đồi dốc. màu nghê thường
buồn quá. đong đưa phòng đơn lạnh
giấc treo. mỏng giấc vạc kêu sương

chìm nổi. chạm viền hương tỉnh tại
buông tay. bóng vội nhập vào gương
ta lăn. hòn cuội chưa tròn mãi
tâm động cuộn cuồn. những khúc sông

màu nhũ. màu trầm. dông bão tịnh
thản buông. đồng vọng đợi trăng treo
vươn cành khô khốc. muôn tay chụm
cao vút u trầm. chợt mỏi bay

ta ôm hoàng hôn. tay sấp ngửa
dắt mình. từ mộng sách mông lung
trang đời sao chép. bao mùa cũ
hạt rỗng cưu mang. đời rỗng toan

dẫn mình tịnh độ. dắt loanh quanh
thưa hỏi triền đông. nợ cảnh tây
hành trang khôn chấp. châu thân mỏi
bờ giác sau lưng. chùn rã chân…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.