Tùy khúc | Hình em để lại

Posted: 02/12/2016 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

khung_cua_dem_buon

Tuỳ khúc

cửa đóng. gượng mà sống, thời lỡ
mịt trời, tôi tìm mãi khe thưa
ký ức miền đất cũ, lôi về
để tưởng rong chơi ngoài mí cửa
để thức cánh mây trời
khi mà quanh tôi tối như mực
khi le lói ánh đèn
biểu tắt

cửa đóng. chân lút bùn lượm hái
khó. lôi thời từng trải. so đo
dĩ vãng hụt tay
tương lai tôi mò. bắt bí
trong thao thức người, ý hỏi mai ăn gì
ra một bước
gặp dạ quang ma mị
nghi ngờ dí đầy lối đi

cửa đóng. khúc đời tuỳ, đợi sáng
lỡ. nương thời. thủ phận quá giang
muốn yên thân?
cậy làng, lớn lối coi thường, hỏi
lần nữa, chỏi bất ngờ
đắng, mà quên tôi
cài quán trọ
tuổi sau tuỳ khúc, trọ lòng thơ

12/11/2016

 

Hình em để lại

hình em để lại nét yêu người
hẹn hò lỡ nhịp hẹn hò thôi
tàn phai náo gió buổi xa người
cà phê ngụm đắng tuổi đôi mươi

hình em để nhớ khuấy tim tôi
khép mắt lưu hương giữ khoảng trời
dường thời gian đẩy mờ dư ảnh
hoá phận mình nhừ nhão khúc quanh

hình em để lại tráng trai xanh
giấu cho tôi những dòng thư tím
mà duyên huốt dấu, diếm mơ mòng
đâu ngờ cúi xuống bỏ thành không

hình em để lại bóng tình không
giữa tàn quân em khóc trong lòng
bể dâu níu kéo em chìm mộng
ngụm đắng tôi về giữa long đong

hình em để lại thoáng chiêm bao
dẫu đời hành tôi ngoài cõi mộng
dẫu thời gian sầm uất tánh không
tình động tôi nghe tưởng như chồng

28/07/2016

Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.