Khúc sáu – tám cho ngày

Posted: 05/12/2016 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

hoa_quynh_mot_doa

ở quỳnh

tựa tầm xuân
chạnh nghe ngăn ngắt
hồng
trần khóm mai
bữa tôi
diệp lục miệt mài
bữa người
tắm
gội cuốc cày nương
thân

búp
nõn xa
chồi cỗi
gần
nhớ nương náu
cũ lần
khân chưa về
dương
cầm xanh
lệ ướt mi
hanh hao thắp
nắng
xuân thì lơi
tay

lần
theo bóng
nhạt
khói gầy
ai
người hò
hẹn
chân mây đêm
nầy ?
nhớ tôi
tôi
nhớ dại ngây…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.