Tình nồng

Posted: 05/12/2016 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ

old_couple_holding_hands_2

không thích gọi người yêu nữa
chỉ thích gọi là vợ yêu.
không thích gọi tình nhân nữa
chỉ thích âu yếm cục cưng.

ngẫm mình đôi khi thấy lạ
râu ria càng mọc càng dày
tóc tai càng ngày càng nhạt
mà tình mỗi lúc một xanh.

đôi lúc thấy mình đã già
đôi khi nghĩ mình rất trẻ.
già trẻ ở chung thân nhà
người gọi không đều già trẻ.

tình nồng thích gọi vợ yêu
mặt gối tấm chăn cũng hiểu.
tình nồng thế gian rất hiếm
nên mình thích gọi vợ yêu!

Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.