Cây thông | Lịch sử | Nẻo về | Lạc đạo

Posted: 14/12/2016 in Thái Quốc Mưu, Thơ

Thái Quốc Mưu

pine_tree

Cây thông

Ta đứng thẳng lên giữa đất trời
Bốn mùa, mưa, nắng mãi xanh tươi
Mặc cho sấm sét gào giông tố
Vẫn lớn cao lên giữa giống người

Atlanta, Aug. 17, 2008

 

Lịch sử

Lịch sử ngàn năm mãi mãi còn
Cho dù đời lắm kẻ chen, bon.
Nhục vinh, danh lợi người mê muội
Mấy kẻ lưu đời một dấu son?

Atlanta, Aug. 17, 2008

 

Nẻo về

Kẻ mặc áo rồng, kẻ vá vai.
Kẻ quyền lệch đất, kẻ tôi đòi.
Mai kia cuối nẻo đường vinh nhục,
Chân đất, hài thêu cũng thế thôi!

Atlanta, Nov. 05, 2008

 

Lạc đạo

Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai,
Tham dục sân si phủi sạch rồi.
Ngoảnh lại lợi danh, cơn mộng ảo
Công hầu, vinh nhục, áng mây trôi!

Atlanta, Nov. 05, 2008

Thái Quốc Mưu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.