Vô cùng thương tiếc

Posted: 19/12/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

bui_bao_truc_2
Nhà báo Bùi Bảo Trúc (1944-2016)

nhớ Trúc

rồi khép lại một khấc mơ
một thời ươm mộng gió lùa sân văn
đâu sinh cư níu vĩnh hằng
buồn con nước lạ mênh mang về nguồn
bây giờ đường dọc mưa tuôn
đường ngang tuyết lú tích tuồng khất ghi

Sẽ là

trường thành qua lối nọ
mình về lúc nắng qui
một phương trình hoạt náo
đã im lặng thầm thì

Hoàng Xuân Sơn
18 tháng 12 năm 2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.