Không quên

Posted: 20/12/2016 in Hà Việt Hùng, Thơ

Hà Việt Hùng

thieu_nu_cheo_ghe

Bỗng nhiên nhớ tới Ba Kè
Nhớ cô thôn nữ chèo ghe ngày nào
Nhớ gốc bần, nhớ bụi lau
Nhớ sương buổi sáng, hàng cau buổi chiều
Nhớ cô đi bước xiêu xiêu
Bà Ba cô mặc, tôi yêu vô cùng 
Mầu xanh, mầu trắng, mầu hồng
mầu nào cũng đẹp (trong lòng của tôi).
Ba Kè còn đó, cô ơi
còn sông, còn nước, còn trời, còn mây
bao giờ rảnh rỗi về đây
ngắm trăng chênh chếch, ngắm mây chập chùng
ngắm cô thôn nữ sang sông
tên cô, tôi nhớ; và không quên người.

Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.