Hình hài về sau

Posted: 21/12/2016 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

dan_oan_3

1.
tôi đã băng qua các cánh đồng
nơi lòng tham vô hạn của bầy thú người
tôi đã nhấp ngụm rượu cứu chuộc
và cùng dân tôi dẫm chân lên các chồi gai tưa máu
tiếng ai hát như lời thì thầm
giục an ủi nhau
trong lùm bụi phi lau nước tràn ngập đầu
đọa đày trong thống khổ

2.
rõ ràng những tiếng trầm thống
phát ra từ hành hạ. trói cột. bỏ đói. đánh đập. chuốc độc. và chết nước
tôi đã mang vết thương ghim sâu xuyên cánh
một con chim khao khát Tự Do đã trúng thương
tôi đã nghe cung đàn ngợi ca các mùa vụ
rồi sẽ nở hoa trên mảnh đất hằng khổ
từ các đấng thần linh
các đấng luôn ban tặng sự sống

3.
tôi đã trông thấy sự tước đoạt
ngay trên những tấm bài vị của cha ông mình
những xẻo đất gói bọc trong đó từng nắm xương
đã bị xới tung
da thịt và cả máu của đấng tiền nhân từng dày công khai khẩn
tôi đã nghe quen tai các bài kinh tụng
dành cho một tộc dân quá ư bất hạnh
và tôi luôn nhìn những đứa trẻ dân oan
như đã nhìn rõ hình hài đất nước tôi sau nầy…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.