Lũ! lũ! lũ…

Posted: 26/12/2016 in Thơ, Trần Thạch Linh

Trần Thạch Linh
(Cảm tác …những ngày Miền Trung chìm trong lũ lụt)

lu_lut_mien_trung

Lũ! Lũ! Lũ..
Lũ chồng lũ.
Lũ nối lũ..
Lũ giết chết hai trăm ba nhăm người.
Cuốn đi hơn ba mươi bẩy nghìn sáu trăm tỷ bạc.

Ây là báo đài nói thế…
Tôi đọc xong tờ báo…
Anh uống cạn ly Cafe
Chúng ta cùng đứng dậy..
Trả tiền ra về.

Ngày mai lại thế…
Tôi cảm phục các nhà hảo tâm.
Anh ngưỡng mộ những Sao từ thiện…
Cùng hướng lòng theo những lời kêu gọi
Ngây ngất tình người
Đăng chi chit trên phây trên báo…
Rồi anh đọc xong tờ báo.
Tôi uống cạn ly Cafe
Cả hai cùng đứng dậy,
Ra về
Quên khuấy vì sao:
Lũ! Lũ! Lũ…
Lũ chồng lũ
Lũ nối lũ…
Lũ giết hại hai trăm ba nhăm người.
Cuốn đi hơn ba mươi bẩy nghìn sáu trăm tỷ bạc.

Chặt hết cây rừng chưa phải là sai.
Xả lũ là “quy trình” đúng.
Từ thiện hảo tâm là rất đúng rồi.
Chỉ có hai trăm ba nhăm người chết ngập.
Hơn ba mươi bẩy nghìn sáu trăm tỷ bạc
Trôi mất là trái là sai?

Ôi! Quê hương đất nước tôi…
Đúng tất.
Để cho ra cái đáp số trái sai tàn ác.
Chết chóc.
Đói nghèo khánh kiêt,
Quê hương đất nước buồn!

Lũ! Lũ! Lũ!..

Trần Thạch Linh
19/12/2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.