Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau

Posted: 27/12/2016 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh
Năm cùng tháng tận, tác giả mượn và nhái thơ Tú Xương để chúc Tết
đám quan lại đang cai trị đất nước thống khổ này…

lanh_dao_csvn_chuc_tet

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau
Ăn nhiều, uống bạo, sống cho lâu
Phen này ông quyết buôn hóa chất
Mỹ vị cao lương nhuộm phẩm màu

Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu
Tiền rừng, bạc biển ở đâu đâu
Phen này ông quyết buôn vàng mã
Vừa đốt vừa gieo tận kiếp sau

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang
Thằng thì luân chuyển, đứa lên quan
Phen này ông quyết buôn con dấu
Đúng quy trình khỏi sợ hoang mang

Lẳng lặng mà nghe nó chúc chơi
Thằng thì bồ nhí, đứa con rơi
Phen này ông quyết buôn hậu duệ
Liên tục làm cha, sướng đã đời

Lẳng lặng mà nghe nó chúc hoài
Ăn nhiều, uống bạo, sống cho dai
Phen này ông quyết buôn cứt ráy
Ngoáy một hồi cho đỡ điếc tai…

Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.