Gốc tre già | Chiều hoang biền biệt | Mì tôm muôn năm | Một ngày

Posted: 29/12/2016 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

goc_tre

Gốc tre già

ta giờ như gốc tre già
thân cây đã chặt từ xa xôi rồi
chỉ còn nùi rễ mà thôi
bám sâu vào đất cho đời măng non

26.12.2016

 

Chiều Hoang Biền Biệt

Những tảng đá Nga Sơn
Cuối đời nặng trình trịch
Một màu tím oan khiên
Không cúi đầu khuất nhục

Một nhân cách thẳng băng
Đã bẻ ngay ngòi bút
Về thồ đá kiếm ăn
Không đứng trên sự thực

25.12.2016

 

Mì tôm muôn năm

sơn tinh cả tháng trốn đi đâu
để cho đá lở rớt trúng đầu
thủy tinh nay biến thành thủy điện
rồi lại mì tôm lại khẩn cầu

24.12.2016

 

Một ngày

bữa nay cũng phải tưới
mấy bụi tiêu mới trồng
đã gần đầu tháng chạp
còn bão ngoài biển đông

năm nay mưa dứt muộn
đỡ phải tưới mấy lần
lại mệt loài cỏ dại
bò vào đến tận sân

con chim nào thiệt giỏi
xơi tái buồng chuối rồi
bà mua chuối chưa tới
chặt vào nhà để thôi

những bụi tiêu năm ngoái
tết nay chín bói rồi
tuổi già đâu có chán
làm lụng cũng như chơi !

27.12.2016

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.