Gánh đời | Măng già | Cò con | Quê hương lùn | Cung thiếu nhi

Posted: 09/01/2017 in Hà Thúc Sinh, Thơ

Hà Thúc Sinh

Gánh đời

tre-tho_ganh_lua

Ai kia được học gánh giang sơn
Bé Việt Nam tôi cũng gánh gồng
Hai bó hai vai hai khổ lụy
Một đời một phận một trầm luân

1-2017

 

Măng già

tre_tho_khieng_gach

Làm sao măng lớn nổi măng ơi
Phù Đổng xin thua khó ưỡn người
Năm tuổi miếng ăn mà vác nặng
Già măng đời đến ném đi thôi

1-2017

 

Cò con

tre_tho_lam_ruong

Cò cha cò mẹ đẻ cò con
Bài học đời quăng bé dưới đầm
Cọng mạ cắm đi rồi nó mọc
Cò con cắm miết mãi chưa xong

1-2017

 

Quê hương lùn

tre_tho_keo_cay

Mỗi bước đi lên mỗi lún dần
Nhìn trâu mắt chỉ thấy mông lưng
Mai kia mốt nọ rồi em lớn
Chìm giữa quê hương những kẻ lùn

1-2017

 

Cung thiếu nhi

tre_tho_ngu_dat

Heo nhỏ hai con ngủ một đôi
Sao trông từa tựa những con người
Thưa vâng bé Việt quê tôi đó
Người, vật, cung, chuồng, cũng một thôi

1-2017

Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.