Trời cuối năm buồn mưa cứ mưa

Posted: 16/01/2017 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

homeless_asian

Còn mấy hôm thôi là đến Tết
Một ngày thôi, cũng mấy bâng khuâng!
Mình không còn nhỏ mà mong ngóng
Cái bao lì xì không trống không…

Còn mấy hôm thôi…mình biết chớ
Ngày nào Năm Mới ngày nào vui?
Dẫu buồn cho mấy, không ai khóc
Hoa đó! Còn khoe những nụ cười!

Chấm mực viết chơi vài chữ thảo
Chúc Mừng Năm Mới phượng rồng bay
Gửi đi sơm sớm chờ thư đáp
Rồi mở mừng Xuân nhớ một ngày…

Dẫu có hay không thì cũng gửi
Một con tem dán có là bao?
Biết đâu người nhận vui mà nhận
Có kẻ cầm thư nén lệ trào…

Trời bốn phương…và, năm bốn mùa
Với tôi, sao, cũng…cũng là thơ
Ngay người homeless chiều qua gặp
Bốn mắt nhìn nhau một ước mơ!

Tôi bỏ quê đi chưa trở lại
Bao giờ về ngó trúc trên đình?
Thời gian thì tới không quay ngược
Bạn cũ ai còn đâu tóc xanh!

Tôi muốn thơ tôi đừng nước mắt
Sao kỳ, nước mắt cứ vào thơ?
Còn vài hôm nữa là Năm Mới
Trời cuối năm buồn mưa cứ mưa…

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.