Cơn ngất | Tim huyền

Posted: 19/01/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

nuoc_lut_uot_sach

Cơn ngất

tặng tnt

nơi mặt phẳng của hình vẽ
chiếc đinh thòi ra từ đôi mắt ốc
của loài sinh ký
đính chặt hà nàm các thứ
tôi vẽ một dấu huyền tai tượng
[từ câu trả lời của một huyền tượng]
rồi khóc trên dây đu
gió bay gió cuốn
suối lũ. và mùa hung cùng lũ
những cuốn tập vô hồn thuyền giấy ra khơi
làm thế nào những em bé mình trần
nuốt i. o. a vào bụng đói 
i ồ ài ô ạ ê không biết giai khúc diễn tả nỗi gì
chỉ nghe như tiếng kinh cầu
của tương lai mù mờ xám xịt
trên mặt phẳng của chiếc lưng thông tầm gió
tôi nằm xuống mũi xiên lình
làm phù thuật thời tai biến
mọi thứ động mạch

9 nov. 2016

 

Tim huyền

bong bóng nổ tóe
chú nhái bén lòng bàn tay
mỏ chim bé thơ
con sâu bò qua kẽ nứt
cá chết gần bờ
ngoài khơi tàu vẫn chạy
thây kệ lưỡi bò hầm
xoong nồi củ đậu
tim tim tim tim
qui est tim?
gân máu ở cạnh dấu huyền
mạch xạ chạy loạn
cù cưa rất lâu
bọn khốn chưa chịu chết
tim tim tim tim
biết đâu tìm

7 oct. 2016

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.