Con mở cửa ngày đầu tháng Chạp

Posted: 24/01/2017 in Thơ, Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

Cảnh Đồng QuêSơn dầu - Văn Đen
Cảnh Đồng Quê
Văn Đen

Con mở cửa ngày đầu tháng Chạp
vạt đàn tranh
đưa võng
tiếng trời

rạ ôm ruộng
húp bầu đất cạn
buổi chợ chiều lấp lửng
khô ran

chiếc áo trắng
mài nước sông mấy bận
cái quần con
nhảy cò chập
co chân
lập đông đáo đầu hè
cục cựa
cục vôi thừa
lấp xấp ô quan

Con mở cửa ngày đầu tháng Chạp
một màu xanh rớt xuống
vỡ giữa hồ
con bói cá
lao đi cùng bí mật
rêu xanh buồn
nằm khóc bạn
tồ ô

Con mở cửa ngày đầu tháng Chạp
rèm vô ngôn
ẩn hiện chân không
trái mù u
hẹn hò vạn hạnh
cây tầm vông
cắc cớ giận Ông Trời

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.