Anh cho em mùa Xuân

Posted: 26/01/2017 in Âm Nhạc, Kim Tuấn, Nguyễn Hiền (NS), Thơ, Xuân Phú

Nguyễn Hiền

bia_nhac_anh_cho_em_mua_xuan

Thơ: Kim Tuấn; Nhạc: Nguyễn Hiền; Tiếng hát: Xuân Phú
ban_ky_am

Nguồn Bản ký âm: Saigon Ocean; âm bản mp3: Music

Đã đóng bình luận.