Những ngày đầu năm

Posted: 02/02/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

khai_but

1.
cọ, viết, giấy
bày sẵn trước giao thừa
có ý là thơ lên giấy
và giấy thảo thơm ngày
khai bút

2.
một phong thái ngẩu thần
tâm mở
ngưỡng giao thừa. tưởng bóng tôi
vui đùa nội thuộc
hội sum vầy. chuốt lòng tham dự

3.
lạnh riết. không một tiếng chim ca
sực biết. tết, không phải quê nhà
thứ âm hưởng thời xa
mờ lan. . . khói thiêng liêng
cố níu thuở đất trời chưa trả giá

4.
lắng lòng rọi lại những bận tết
từng từng chốn cũ
thì ra, trải mấy mươi năm rồi mắt cay màu lạ
dỗ dành quan niệm mỹ tục xứ ta
thầm thì giữ nét
đẹp. lòng chiêm

5.
tợp cà phê nóng rang giá lạnh
xứ người
tết, chẳng mấy tươi độ cũ
trong hồi tưởng đến mờ khói sương
nghe sông quê hát gởi tâm hồn

6.
nhớ ơi là nhớ thuở yêu ai
vẽ lại hoa mai
mấy nét vọng bóng ai áo dài
ngời trong nắng. thở hương nguồn
và thơ đầy lộc biếc giữa ngân chuông

7.
chữ thơ ý gì
khi mùa xuân đó, tôi dắt em đi
đâu nghĩ rằng xuân sau nầy
nhạt vị

8.
du xuân dung dăng trong trí
đất lạ người, lạ dân, mấy ai để ý
chỉ người mình hú hí mại hơi
vũ trụ tuần hoàn, xa xứ, xuân ta chưa kịp tới
lạnh nghểu nghếnh… nói ra hơi
mường tượng tết
ngoảnh quê nhà vang bóng lễ đầu năm

9.
mùng ba, bên ta cúng hành binh hành khiển
đây chẳng dậy sớm cúng gà
ra bánh tét chợ
bận thời, đơn giản hoá
mất thú bói chân gà, treo vọng hàng ba

10.
mùng bốn, bổ dưa cúng tất
vái sao đây
bước ngõ nầy, khuất xứ
quày về hỏi bóng một dáng quê đứ đừ

trời tây, lật bật đi làm, nhà ghếch lạnh
tết xa xứ thếch nhẹ hều
vẳng bên quê, trình facebook, cúng
hạ nêu
tuyết quanh, quạnh quẽ nhánh quê xa nhà

Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.