Mê ly

Posted: 09/02/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

cung_ly_ruou

hắn khoe làm tiết canh rùng rợn
cả lẩu dê
hun nóng đường trường rượt chạy
mẹ rượt mẹ rượt hồi nào
bóng đêm đè bóng mình ná thở
[ai bảo mần chi thơ
cho chầm dzầm huyết áp]
túi khôn túi mật
tin vào điều bạn viết
túm tụm hai đầu
quẳng bọn mình gọn bâng vào chiếu rượu 
văn minh mồi lửa
hơ nóng miếng tiết rậm lông
chan và húp
ta cùng huơ tay múa dậm
sơn hà gậy gộc
động não thời bình
co thắt giật lùi cơn chiến nạn
à cái lòn(g) heo
trong nhà xí đồng thời
rỉ rả đồng bộ
trút lốt hạ thể
trút các thức củ cải phiền toái trần ai
chỉ còn áo phanh ngực trạc
khi những bát rượu
rập rền hò dzô

Hoàng Xuân Sơn
11.1.2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.