Lửa rơm | Cây cải bên bờ đương trổ bông

Posted: 10/02/2017 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

lua_rom

Lửa rơm

Phải không con nước đương ròng
Đất đai thảo mộc dòng dòng trôi đi
Con ngươi một chấm xanh rì
Nổ tung giữa đám bụi nghi lấp vùi
Xương da tâm não từng chồi
Sẽ ngơ ngác cháy với mồi lửa rơm.

 

Cây cải bên bờ đương trổ bông

Rắc chút tro than chút bụi hồng
Những đời lau sậy những bùn non
Chống sào con nước chiều vô ngã
Cây cải bên bờ đương trổ bông.

Đã thấy đời ta là gió bụi
Thì cứ chìm theo con nước ròng
Lòng sẽ vơi đi và sẽ cạn
Đất trời bát ngát ở bên sông.

Có thấy ngàn thu trên tán lá
Trong màu tơ lụa tiếng hoa khai
Đất sẽ reo tràn cơn mưa hạ
Nghe đời tí tách ở hiên mây.

Thì cứ hồn nhiên trôi ly tán
Người có bao giờ thôi tha hương
Thì cứ lên đồi xem mây trắng
Máu sẽ cuồng lên nghĩa lạ thường.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.