Những con số | Ngày thơ Việt Nam | Chỗ ta

Posted: 22/02/2017 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

chien_tranh_viet_trung_1979

Những con số

ba mươi tám năm máu còn ứa ra trong đất
những cánh hoa đào phơ phất gió căm căm
sáu trăm ngàn quân tràn qua từ phương bắc
à, thì ra cháu chắt của hứa thế hanh !

17.02.2017

 

Ngày thơ Việt Nam

thơ toàn nói chuyện tào lao
quên người cùng khổ trăng sao trên trời
thơ toàn nói chuyện trời ơi
xài tiền nước mắt mồ hôi dân lành

11.02.2017

 

Chỗ ta

chỗ này là chỗ của ta
nửa đêm trăng chếch tiếng gà lẻ loi
ngoài vườn một tiếng lá rơi
đất đai trăn trở một đời củi than

09.02.2017

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.