Tại họ bận làm thơ

Posted: 24/02/2017 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

ngay_tho_viet_nam-2017

công an đánh đập dã man dân biểu tình kiện formosa
sao giới cầm bút không mấy ai lên tiếng?

tại họ bận làm thơ!

dân oan mất nhà mất đất rên xiết khắp nơi
sao giới cầm bút không mấy ai lên tiếng?

tại họ bận làm thơ!

quan chức cán bộ nhà nước lộng quyền tham nhũng
sao giới cầm bút không mấy ai lên tiếng?

tại họ bận làm thơ!

tội ác xã hội tràn lan đạo đức dân tộc suy đồi
sao giới cầm bút không mấy ai lên tiếng?

tại họ bận làm thơ!

công an bắt giam người đấu tranh dân chủ dồn dập
sao giới cầm bút không mấy ai lên tiếng?

tại họ bận làm thơ!

giặc Tàu bạo ngược xâm chiếm hoành hành biển Đông
sao giới cầm bút không mấy ai lên tiếng?

tại họ bận làm thơ!

chuyện gì cớ gì anh cũng bảo tại họ bận làm thơ
chẳng chịu động não gì hết, sao thế hở anh?

tại anh bận làm thơ!

chán anh quá, em còn biết làm gì bây giờ?

làm thơ!

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.