Chính khí Việt

Posted: 02/03/2017 in Lý Đông A, Ngâm Thơ, Tôn Nữ Lệ Ba, Thơ

Lý Đông A


Tượng Hưng Đạo Vương

Giọng ngâm: Tôn Nữ Lệ Ba

Một ngày lạnh nước người không tri kỷ,
Ta vỗ án hét thành ca chính khí.
Đông thê thê như gió thổi u hồn,
Thấu buốt tận lòng người trong cốt tủy.

Lòng sống chết buồn vui bừng nổi dậy,
Thoát lăm le như giục người chọn lấy,
Năm nghìn năm làn máu nóng dạt dào,
Sóng lớp lớp rượu ba tuần thuở ấy.

Tiếng vang vang như thần kêu quỷ hét,
Trời ngập ngập như quân reo tướng thét
Gọi quá khứ vị lai những u hồn
Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết.

Nước Mê Linh trăng thu còn vằng vặc,
Sông Bạch Đằng sóng vỗ thuyền cắc cắc.
Non Chi Lăng gió cuốn rừng đao cung
Gò Đống Đa xương người phơi man mác.

Thưở Sát Thát chàm vai thề đầu mất,
Ngày Bình Ngô nổi cờ không khuất tất.
Khi Cần Vương nhổ mặt lũ gian hùng,
Lúc cứu quốc lòng bôn ba uất uất.

Thà làm ma nước Nam hơn vua Bắc,
Đầu chẳng còn quyết không đương cắt tóc.
Lửa đốt mình cho trọn nợ non sông,
Dây thắt cổ cho tròn trung xã tắc.

Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết,
Những anh hồn xưa, nay, mai oanh liệt,
Mở nguồn sống xưa, nay, mai nước nòi,
Muôn nghìn đời dạt dào chính khí Việt.

Chính khí Việt suốt đất trời bàng bạc,
Chính khí Việt trong máu người Hồng Lạc.
Gió thê thê quất dậy hồn phục hưng
Gươm Vạn Thắng cứu nước nòi giết giặc.

Chính khí Việt là hồn gươm Vạn Thắng,
Thép tôi với máu đào hun lửa nóng,
Và Đại Việt muôn năm! cả toàn dân
Vượt đau nhục nên sống còn hùng tráng.

Lý Đông A
Liễu Châu 1942
Nguồn bài thơ: dactrung.net; âm bản mp3: NCT

Đã đóng bình luận.