Chủ nhật – Dậy mà đi!

Posted: 03/03/2017 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong
Thơ cho cuộc biểu tình toàn quốc ngày 5-3-2017

solidarity_2

hỡi những ai người Việt Nam yêu nước
trước dã tâm của bọn bành trướng Bắc phương
mưu mô thâm độc xâm chiếm biển đảo quê hương
đang thấy lòng sục sôi căm phẫn
hãy sẵn sàng Chủ nhật – dậy mà đi!

hỡi những ai người Việt Nam yêu nước
trước hành động thô bạo công an tùy tiện bắt giam
những người đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền
đang thấy lòng sục sôi căm phẫn
hãy sẵn sàng Chủ nhật – dậy mà đi!

hỡi những ai người Việt Nam yêu nước
trước thảm cảnh mất nhà mất đất dân oan
vì thế cô phải đau khổ cam chịu bất công
đang thấy lòng sục sôi căm phẫn
hãy sẵn sàng Chủ nhật – dậy mà đi!

hỡi những ai người Việt Nam yêu nước
trước hành vi quan chức nhà nước lộng quyền
tham nhũng mọi cấp từ xã huyện đến trung ương
đang thấy lòng sục sôi căm phẫn
hãy sẵn sàng Chủ nhật – dậy mà đi!

hỡi những ai người Việt Nam yêu nước
trước cảnh hàng nghìn tấn cá chết dọc bờ biển miền Trung
vì bọn tài phiệt Formosa tắc trách phá hoại môi trường
đang thấy lòng sục sôi căm phẫn
hãy sẵn sàng Chủ nhật – dậy mà đi!

hỡi những ai người Việt Nam yêu nước
trước sự kiện đồng bào đi biểu tình kiện Formosa
đổ máu vì bị công an chặn đường đánh đập dã man
đang thấy lòng sục sôi căm phẫn
hãy sẵn sàng Chủ nhật – dậy mà đi!

hỡi những ai người Việt Nam yêu nước
trước sự hèn nhát của lãnh đạo Hà Nội thần phục Bắc Kinh
vì quyền lợi đảng Cộng Sản và quyền lợi bản thân
đang thấy lòng sục sôi căm phẫn
hãy sẵn sàng Chủ nhật – dậy mà đi!

hỡi những ai người Việt Nam yêu nước
mang ơn phá núi khai sông của tiền nhân
bao đời đổ máu xương anh hùng chống xâm lăng
ý thức sâu sắc hiểm họa nòi Hán giặc ngoài
và sự tàn phá đất nước của bè đảng Cộng Sản giặc trong
đang thấy lòng sục sôi căm phẫn
hãy sẵn sàng Chủ nhật – dậy mà đi!

hỡi những ai người Việt Nam yêu nước
vì sự sinh tồn thiết yếu của dân tộc
hãy tất cả cùng nhau Chủ nhật xuống đường
biểu tình chống chế độ độc tài Cộng Sản vô lương
đoàn kết đấu tranh trong tinh thần bất bạo động
khơi dậy nơi đồng bào tình yêu đất nước quê hương
đánh thức lương tâm nhân loại thế giới tự do
tất cả một lòng vì tổ quốc hy sinh
đấu tranh cho tương lai dân tộc Việt phục hưng

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.