Trưng Nữ Vương

Posted: 08/03/2017 in Ngâm Thơ, Ngân Giang, Tôn Nữ Lệ Ba, Thơ

Ngân Giang

hai_ba_trung-vo_dinh
Hai Bà Trưng
Võ Đình

Giọng ngâm: Tôn Nữ Lệ Ba

Mây thu lạnh, dòng nước Cẩm Khê bừng dâng chính khí,
Khói thu mờ, đáy hồ Lãng Bạc ngát động hương liên.

Đền nghĩa chị, lời thềm khuê các,
Trả thù chồng, thặng đất Long Biên.
Chém tướng giặc đuổi quân về ải Bắc,
Mặc áo tang rơi lệ ngự ngai vàng.

Rồi ba thu, cờ anh thư phất phới, đất Mê Linh cỏ cây hoan lạc,
Để một sớm, gươm danh tướng ngang tàng, trời Giao Chỉ non nước oan khiên.
Trùng trùng sóng nước, u uất thuyền quyên,
Đã mấy thu rồi, trăng ngời tiết liệt,
Còn bao thu nữa sóng toả linh thiêng.

Thù hận đôi lần chau khoé hạnh
Một trời loáng thoáng ánh sao rơi.
Dồn gươm vó ngựa xa non thẳm,
Gạt gió chim bằng vạn dặm khơi.

Máu đỏ cốt xương thù vạn cổ,
Ngai vàng đâu tính chuyện tương lai.
Hồn người chín suối cười an ủi,
Lệ nếm năm canh gió ngậm ngùi.

Lạc tướng quên đâu lời tuyết hận,
Non hồng quét sạch bụi trần ai.
Cờ tang điểm tướng nghiêng hàng trận.
Gót ngọc neo hoa ngát mấy trời.

Ải Bắc quân thù kinh vó ngựa,
Gót vàng khăn trở lạnh đầu voi.
Chàng ơi! Điện ngọc bơ vơ quá!
Trăng chếch ngôi trời bóng lẽ loi!

Ngân Giang
Nguồn âm bản mp3: NCT

Đã đóng bình luận.