Nếu bạn im lặng, ai sẽ nói

Posted: 09/03/2017 in Nguyễn Thị Hằng, Thơ

Nguyễn Thị Hằng

Bạn im lặng, ai sẽ nói thay bạn (Mẹ Nấm)

Ai cũng có thể lặng im
Và tất cả mọi người đều có quyền không lên tiếng
Biển chết thì mặc biển
Con cá con tôm có biết nói bao giờ…

Bạn không phải là Rabindranath Tagore
Để ngồi làm thơ im lặng
Cũng không là Gandhi
Muhammad không tới núi thì núi phải tìm Muhammad
Và Formosa đã tới đất nước bạn rồi
Bạn có quyền im lặng…

Nhưng rồi ai sẽ nói
Cửa sẽ mở khi bạn gõ
Nhưng bạn không hề gõ cửa
Cánh cửa có bao giờ mở ra

Formosa, Formosa…
Con quỷ dữ đang hút vòi đầy máu
Và nhả ra độc dược chết người
Bạn biết điều đó
Nhưng bạn có quyền lặng im

Nhưng rồi ai sẽ nói
Không ai cả

Mặc kệ chúng ta đang đi dần vào cõi chết
Không gì đáng sợ hơn bằng sự vô cảm của tâm hồn

Thơ tôi viết chẳng được gì hơn
Ai sẽ nói đây, ai sẽ nói
Khi đất nước bây giờ quỵ gối
Bởi tất cả chúng ta đều đã lặng thinh…

Cái chết cũng lặng im
Bao giờ đây sẽ đến lượt mình…

Nguyễn Thị Hằng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.