Một thế giới khác

Posted: 10/03/2017 in Âm Nhạc, Hà Thúc Sinh, Hồng Hạnh

Hà Thúc Sinh


Lovers over Saint Paul
Marc Chagall

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Tiếng hát: Hồng Hạnh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.