Bi phẫn Gạc Ma

Posted: 14/03/2017 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

thắp hương ngày mười bốn tháng ba
lão tiếc thương liệt sĩ Gạc Ma

không nổ súng – tuân theo thượng lệnh (*)
đành hy sinh – giặc chiếm Trường Sa

dân phẫn uất mất dần lãnh hải
quan vong nô phó mặc sơn hà

lão nghe như gió gào oan khuất
hồn thủy binh thét: trả thù ta!

Bắc Phong

(*) Theo bài Ai ra lệnh không được nổ súng trong trận Gạc Ma? của Mặc Lâm trên RFA.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.