Con nít

Posted: 16/03/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

Ấu dâm là gì hở mẹ?
Là ghét lắm trái ấu hình vuông.
Gạc ma là gì hở mẹ?
Là ma quỷ đi gạt con người.
Formosa là gì hở mẹ?
Là cây khế chua mọc bên kia hàng rào. 
Thả thơ là gì hở mẹ?
Là chăn trâu thi diều ai cao.
Lề trái là gì hở mẹ?
Là lề phải có nhiều ô tô điên.
Biểu tình là gì hở mẹ?
Là chú Tư vẫn còn ở trong lao.
Minh bạch là gì hở mẹ?
Là thiệt vàng sợ chi lửa.
Ma-dzê in là gì hở mẹ?
Là người chui ra từ quả trứng.
Cờ lờ mờ vờ là gì hở mẹ?
Đừng hỏi nữa. Ngủ đi.
Ông kẹ đứng rình ngoài cửa nãy giờ.
Con đường xưa em đi là gì hở mẹ?
Là bản nhạc đang thịnh hành.
Ác mộng là gì hở mẹ?
Để mẹ thu ảnh ông hồ đi chỗ khác.
Mai sau con có lớn thành người
không hở mẹ?
Tổ cha mày. Đã một hai giờ sáng!
Gửi nhà trẻ họ khâu miệng như chơi.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.