Thiên thần tuổi thơ

Posted: 16/03/2017 in Âm Nhạc, Phan Ni Tấn, Tứ ca Tiếng Quê

Phan Ni Tấn

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn Trình bày: Tứ ca Tiếng Quê (Đinh Ngọc Bôi, Tâm Huyền, Diễm Hương và Phan Ni Tấn)

ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.