Đường xưa | Sợ ướt | Bài thứ n | Cố hương

Posted: 17/03/2017 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Đường xưa

con đường xưa đẹp diệu kỳ
dù ai cấm cản em đi đi hoài
ngồi buồn nghe lại lai rai
thanh tuyền thanh thúy mấy bài nhạc xưa

13.03.2017

 

Sợ ướt

về già mắc tật đái dầm
nhìn đâu cũng thấy ướt đầm như xưa
con chuồn chuồn sợ trời mưa
vì đôi cánh mỏng ướt vừa hôm qua

14.03.2017

 

Bài thứ n

nắm tay xuống phố sài gòn
buổi trưa văn thánh vẫn còn tương tư
cánh đồng bất tận mịt mù
một đêm huyền thoại nghìn thu tôn thờ

02.03.2017

 

Cố hương

mưa lạnh bấc về không liếp chắn
vườn hoang lều nát bước lưu vong
đất cũ đành lìa còn sâu nặng
cúi đầu nhận tội trước tổ tông

05.03.2017

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.