Việt Nam quê hương ngạo nghễ

Posted: 27/03/2017 in Âm Nhạc, Ban hợp xướng Ngàn Khơi, Nguyễn Đức Quang

Nguyễn Đức Quang


Tưởng niệm nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang mất ngày 27-3-2011

Nhạc và lời: Nguyễn Đức Quang; Trình bày: Ban hợp xướng Ngàn Khơi
ban_ky_am

Nguồn: Du Ca Việt Nam

Đã đóng bình luận.