Thăm hồn ma tháng Tư…

Posted: 05/04/2017 in Diên Hồng Dương, Thơ

Diên Hồng Dương

Sáng mưa
trưa mưa
chiều mưa …
Ngày lê thê khóc
đêm lưa thưa cười
hột rơi
trên mảnh hồn trôi
tẩy bao nhơ bợn
tanh hôi
não nề…

Tháng Tư đi giữa Lai Khê
trong mưa lạnh
giấu ủ ê
nỗi buồn
cơn mê nước mắt
biển tuôn
con thuyền cháy
đắm
giữa muôn
tiếng cười
níu tay
tìm chút tàn hơi
buông tay
bất lực
nghe người động kinh
rên câu:
“Bất chiến sao thành ?”
nỗi đau
mưa ngấm
đất xanh hóa giòi.

Mưa
mưa
người khóc kẻ cười
nghe hồn phi lý
nghe đời mốc meo
Tháng Tư mưa vỗ tay reo. . .
rơi
rơi
cuồng loạn
nhảy tràn mái hoang
Lai Khê đêm hội ma làng
nhang tàn
khói tịt
vấn vương không về.

Tháng Tư âm dương du hôn
quyện nhau môi mắt
lăn tròn
mềm môi
bao ngày
chơ chõng buồn rồi
phút giây siêu thoát
đậm hương
thấm tình.
Tháng Tư
ru khúc
mưa tuôn
tặng hồn oan chút yêu buồn
dưới mưa…
Mưa… mưa…. mưa….

Diên Hồng Dương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.