Bài thơ Phục Sinh

Posted: 17/04/2017 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Không có gì ngăn được Chúa Phục Sinh
Sống lại sau 3 ngày hay sau 42 năm cũng không có gì khác biệt
Con người sinh ra để chịu nhục hình
Và Thánh hóa tâm hồn sau cái chết

Quân dữ đã đóng rất nhiều đinh để mong tận diệt
Đinh nhọn hư danh, đinh nhọn vô thần
Những chiếc đinh bọc nhung bằng nghị quyết
Treo dính con người lên thập giá nhân dân

Không có gì ngăn được Chúa Phục Sinh
Thơ sống lại như Chúa vừa sống lại
Không tin, cứ thọc tay vào những lỗ đinh
Thơ và máu vẫn không ngừng chảy mãi !

16-4-2017
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.