Không. Và rỗng

Posted: 21/04/2017 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

1.
xin làm ơn
gói lại giùm tôi các vết rạn
bóng thụ hình
từ giọt
phong cầm rơi

2.
thân thể rỗng
trận
cuồng ngơ sát phạt
khâu tận xương
nỗi
hèn nhục vá vai

3.
không thanh âm
vạc mù sương trí trá
lẻn
bóng mình
chôn tạm những
hình nhân

4.
sóng
lặng chết
những gì lâu chẳng nhắc
đợi hanh hao
luồng
tôm cá phục sinh

5.
giấc
hành hương
chiếc ngai trắng
khúc requiem

lượng bóng
chẳng thấy ai
cứu độ

6.
pháo đài hằng hà
các chùm
bông olive rụng trắng
mùi
vết nhơ
trang sử mới một vệt
không…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.