Đêm tháng Tư

Posted: 24/04/2017 in Diên Hồng Dương, Thơ

Diên Hồng Dương

Đêm về chìm giữa tháng Tư
Nghe hương nước mắt
tương tư âm hồn
ngại đau, ngại phải điên cuồng
rúc vào vỏ ốc
tìm nguồn môi yêu…

Nguồn yêu trơ trẽn cõi lòng
máu tim yêu
khoác áo dòng
màu đen
em là góa phụ ngoài thềm
tháng Tư đã chết trong em lâu rồi
từ ngày vắng anh trên đời
là đêm biết thức
ngày rời cuộc vui…
đi cùng năm tháng rã rời
bút nghiên, thi phú…
tơi bời
rong rêu.
Ở đây: ảo ảnh buồn teo?

Chẳng tìm mà tiếng dao khua
tiếng lòng dậy lửa khói lùa vào em
Đồng Tâm, đồng chí, anh em
đồng bào đồng máu, đồng dìm, đồng đau
đồng sinh, đồng diệt lẫn nhau…
dân đồng lòng cất tiếng gào trái ngang

đã đành nhắm mắt xuôi thuyền
giữa dòng nhận kiếp
CỎ HÈN THÁNG TƯ !

Ngoài thềm xa…
ngắm thực hư
bút khuyên một dấu cho câu trả lời
“ Tháng Tư năm ấy đến giờ
vì sao trong não toàn thơ điên khùng ?”

Đã đóng bình luận.