Mồng mười trăng khuyết

Posted: 02/05/2017 in Sông Cửu, Thơ

Sông Cửu
Tặng cô Bảy Hến Bến Tre

Hò ơ…
Nước mới rong, mồng Mười trăng khuyết
Sao em biền biệt sắp tết về hong?
Qua đò nhớ ghé… Hưng Phong
Ăn sò cồn Ốc, ăn còng lột chiên…

Hò ơ…
Còng lột chiên ăn ghiền hơn chả
Rượu Lương Hòa uống đả em ơi
Uống rồi, ca vọng cổ chơi
Ðể mừng lúa trúng vàng tươi trên đồng

Hò ơ…
Lúa vàng đồng, công hai mươi giạ
Cắt đập rồi chất bã ủ rơm
Sa mưa có núm xào tôm
Cá rô kho tộ ngon cơm đầu mùa

Hò ơ…
Cơm đầu mùa canh chua cua biển
Cá bóng kho, ăn “chiếng” nhen em
Nhớ xưa hai đứa mới quen
Anh thương, anh nhớ, anh thèm… canh chua!

Sông Cửu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.