Giỗ mẹ năm thứ 59

Posted: 09/05/2017 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán


3 cây nhang
Đinh Trường Chinh

tháng tư, rằm ấm khói hương
mẹ theo gió đến tây phương hay là
thương tiếc đời vẫn tà tà
cõi đày mẹ chẳng kịp già đã thăng

thỉnh thoảng những đêm có trăng
con cảm nhận được hương răng môi người
mẹ nhẹ nhàng ngửi chút hơi
của cải mẹ để lại đời ra sao ?

sao không cắn nhẹ miếng nào
xem con của mẹ đáng tự hào chăng
phần con luôn rất nhỏ nhen
quí mẹ số một, ai bằng được đâu

giỗ mẹ qua quýt thoáng mau
để thì giờ nhớ đâu đâu buồn thầm
cúng mẹ ngày sống phải không ?
mẹ mất ngày rằm con giỗ mười ba

Đản sinh là của người ta
mẹ đi trùng vẫn chỉ là ngẫu nhiên
mẹ không thành Phật thành tiên
mẹ luôn luôn là mẹ hiền của con

hương thơm ơi hỡi hương thơm
giữ giùm trong khói vị lòng dạ tôi
khói không bay tới tận trời
tình tôi dâng mẹ đời đời tinh khôi

Luân Hoán
0.15AM- 08.5.2017, 13 tháng 4 năm Đinh Dậu
chuẩn bị đi mua quà giỗ má,
gởi chị Anh và em Hân, để cùng nhớ.
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.