Chẻ núi vàng bay khắp ải quan

Posted: 10/05/2017 in Ngô Nguyên Nghiễm, Thơ

Ngô Nguyên Nghiễm
Tại đồi Bạch Vân (núi Sam) cải táng loạt mộ người thân, lấy đất làm khu du lịch…

Bỗng nhiên núi nứt giữa biên cương
Mộ chí ngàn năm bốc cuối đường
Hài cốt người xưa sương khói quá
Mịt mờ sử ký lạnh kinh thiên
Từng giây tiếng khóc rơi trên đá
Đá chảy tan tành giữa núi sông…
Thế sự hỗn mang ngoài trí tưởng
Vàng bay khắp ngỏ ngách quê hương!

Từng tiếng chim kêu ngoài thôn dã
Là từng hoa lá chợt trăng nghiêng
Là khúc mật truyền hịch Nguyễn Trãi
Đề văn đuổi giặc cứu giang sơn
Đã mười ngàn năm hồn Lạc Việt
Khí phách Rồng Tiên, sấm Cửu Long
Mạt pháp bốn bề giăng máu lửa
Bầy chim ích tắc đạp đền thiêng…

Bát nhang hương hoả cháy bất tận
Hay hồn tiên tổ lạnh muôn trùng
Dựng nước đề cờ đạp sóng dữ
Nghìn thu vạn cốt khóc anh hùng
Bảo vật cổ nhân gởi lại đất
Vô cùng xương cốt chất đầy sông
Gió bay lá cũng rụng về cội
Chẻ núi còn lưu giọt máu hồng!

Đình miếu thờ chung lũ quốc tặc
Ác khí chan hoà hận ải quan
Sông núi trùng dương đỏ hải huyết
Cả loài thuỷ tộc khóc tang thương
Cẩm tú thuỷ văn, bờ đá chết
Xá gí vết tích ải nam quan
Phi Khanh quắt mắt:”Sinh ly biệt
Con về giữ lại hồn giang sơn”

Vang dội ngàn đời tiếng trống trận
Thù nước, đâu chỉ thù ngoại xăm
Tướng quân cột bím quăng hài giặc
Đại hán còn chui giữa ống đồng
Thù nước, đâu chỉ kẻ mãi quốc
Nỏ thần mã hoá, bán tổ tông
Tội nghiệp tiếng não nề quốc quốc
Đứng trên mộ đá hót tang thương…

Không hiểu Phu Tử di ngôn lạ
Xuân Thu đền miếu cháy ngàn năm
Chiến trận đùa trên một lý triết
Nghiệt quả bao trùm cả thế gian
Từng giây,tiếng khóc nhoè trên đá
Hậu đình là chốn kẻ thù trong
Cẩm tú thuỷ văn, đang mã hoá
Chẻ núi, vàng bay khắp ải quan …

Ngô Nguyên Nghiễm
Thư trang Quang Hạnh
Tháng 05/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.