Gửi người bị bắt

Posted: 18/05/2017 in Thơ, Trần Thạch Linh

Trần Thạch Linh
(Cảm tác về những thanh niên bị truy nã, bắt giữ vì phản đối Formosa những ngày qua)

Tôi không biết về các anh.
Những người bị bắt…
Nhưng tôi biết.
Kẻ bắt các anh…
Là lũ tay sai hèn mạt.

Tôi không biết về các anh.
Những người bị bắt.
Nhưng tôi biết…
Những ai đứng lên chống lại
Formosa đầu độc biển miền trung.
Là nạn nhân.
Hoặc sẽ là người yêu nước.
Thương dân mình.

Tôi không biết về các anh…
Những người bị bắt.
Nhưng tôi biết.
Ngục tù và lăng nhục
Sẽ tôi luyện các anh thành sắt đá.
Làm cốt cho tượng đài
Muôn đời ghi nhớ.
Ngày dân tôi thoát ách độc tài.

Trần Thạch Linh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.