Cạnh tình

Posted: 02/06/2017 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

1.
nước mắt em trào. mặn biển.
thuyền vỡ. xoá đường vượt biên
mặn tình sông núi, oan khiên miên trường

ba lần vượt biển. mất hướng
ba lần nhắn nhủ người thương
ai hay giã biệt. biển truông thách người

sóng ụp tuổi đời chưa cưới

2.
hụp hử, oan người dậy sóng
sóng dợn cao xoá hư không
sặc sụa giữa dòng, kỳ vọng nổi trôi

tay ôm ván thuyền, chân đuối
hờn tận xương. khi nào nguôi
niềm đau bỏ xứ, biển nuôi muôn hờn

hờn gậm xương. tình sóng dợn
hồn trườn điểm hẹn chia phôi
lạc bến. bơ vơ. tình. ôi, chẳng thấy

hờn, dẫu kêu gào, giẫy nẩy
nghiệt, hàng trị quốc phát ngây
hà khắc chi mấy, sum vầy phù vân

ngộp mặn. biển dồn cật vấn
rốt trần gian. nước, thất thân
thức chuông trị quốc đề phần thiện công

sóng đời vỗ miết hư không

3.
giá như thưởng em bề sống
may ra tình thức phương hồng
tình chung thổ lộ ngưỡng lòng nhân gian

anh đợi em từ nguyên quán
nỗi khổ nghẹn lời oán than
cảm giác ta gặp, tình vang vang trời

giá như em được bờ mới
lãnh anh tới chốn tới nơi
tình ta hiểu được thảnh thơi yên bình

xa nhau. đời, hay trời định
em phải vào ngõ lặng thinh
hồn xanh nhấp nhử cạnh tình xót xa

nghìn thu vỡ vụn mặn mà !

Viên Dung
29/05/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.