Quan Họ ơi, cả họ làm quan!

Posted: 02/06/2017 in Nguyễn Khôi, Thơ

Nguyễn Khôi


Quan Họ
Bùi Xuân Phái

Các Báo đưa tin “nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh xây nhà to nhất Thành phố Bắc Ninh…đương kim Bí thư tỉnh ủy thì cả Họ làm Quan…” NK về quê, nghe dân chúng đàm tiếu, bức xúc có đôi vần:

Quan Họ ơi,
Ôi cả làng Quan Họ
niềm tự hào cất cánh
tới 5 châu…
Quan Họ ơi,
nay cả Họ làm Quan
sự nhục nhã
tham lam
tạc vào Thời Đại 
Tham nhũng Quyền lực
này
ô nhiễm tới mai sau.
Ôi,
Quan đầu tỉnh
xây nhà to nhất tỉnh
Quan đầu làng
Tài sản “chiếm” nhất làng.
Người Quan Họ
mong chờ giêng hai mùa Hội hát
đi “diễn” dưới thuyền
đành ngả nón “xin tiền”
Thiên hạ xầm xì
ê mặt gượng làm duyên!
Quan Họ ơi,
Quan Họ hời …
Nỗi nhục này
đang đến hẹn lại lên!

Nguyễn Khôi
Quê Bắc Ninh 1-6-2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.