Múa rối cách vô sản

Posted: 13/06/2017 in HHiếu, Thơ

HHiếu

chắp đôi bàn tay chai sần
đã u nần
biết bao nhiêu lời thơ
họ đã bàn tán nhiều về điều đó
bằng ngôn ngữ đồng bóng

đọc lại nghìn trang giấy ố vàng
đầy vết cào vô hình
từ những ngòi bút
không cần mực
họ cũng đã tán nhảm cách sợ hãi
bằng những lời dèm pha
thưởng ngoạn những tấm toan trắng
đã tì lên lắm phác thảo ấn tượng
họ cũng quẹt phết nhiều về chúng
bằng lắm sắc màu biến thái

đi theo nhiều nghệ thuật trình diễn thời cuộc
không hoành tráng
và hào nhoáng
bằng cách mạng tháng 8
nhưng họ cũng xầm xì
so đo với đường mòn hồ chí minh

những bức phù điêu
không cao lớn hơn tượng đài
không vĩ đại hơn đô thị mới
họ cũng vẫn chế diễu
cho bằng được
bằng lắm lời lẽ
tả chân thế giới
bằng cái vòi cái tai hay cái chân cái đuôi
của con voi

họ là những hình nhân gỗ sung
xiêm y hài hước
bản chất tượng trưng hồ hỡi
được múa rối bằng một guồng máy
của tập đoàn nghệ nhân vô sản
trò múa rối
đến nay vẫn chưa kết thúc, vì
vẫn còn người
vỗ tay.

HHiếu
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.