Chọn lựa

Posted: 23/06/2017 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong


Tong Phun, nhà thơ Thái Lan nằm giữa tấm biểu ngữ lớn:
Sông Mekong không thể đem bán: ngưng ngay dự án phá ghềnh thác.

có cơ thể nào sống không cần máu?
có đồng bằng nào sống thiếu nước?
thế mà bọn lãnh đạo Trung Quốc bạo ngược
gian ác chặn dòng Cửu Long
bằng những đập thủy điện lớn ở thượng nguồn
mưu mô làm khô kiệt Việt Nam
để chúng dễ bề thôn tính!

thật ra đâu chỉ có Việt Nam bị đe dọa
còn Thái Lan, Lào và Căm Bốt nữa
tất cả vùng đồng bằng hạ lưu Cửu Long
nơi người dân sống nhờ nước, phù sa và thủy sản
đều đang bị hiểm nguy
bởi những dự án thủy điện vĩ mô
do Trung Quốc xây và quản trị
nhưng có thực Trung Quốc
muốn giải quyết nhu cầu khát năng lượng
hay chúng mang dã tâm bành trướng
âm mưu đô hộ các nước láng giềng?

nhìn tấm ảnh nhà thơ Tong Phun
của Thái Lan nằm giữa tấm biểu ngữ
chống chính quyền để Trung Quốc tàn phá môi sinh
một văn hữu ghi nhận lòng dũng cảm của ông
cùng những người thuộc giới văn học nghệ thuật Thái
xong mơ ước hình ảnh phản đối tương tự
của giới văn nghệ sĩ trên quê hương

tôi nghĩ có thể các nhà văn nhà thơ Việt Nam
không có hành động gây nhiều ấn tượng
như nhà thơ Tong Phun
nhưng không ít người, đặc biệt trong giới blogger
đã can đảm đem chính mạng sống mình
đặt ngay vào những dòng chữ bất khuất
nói lên sự thật
đối kháng bạo quyền
họ không chỉ cảnh giác sự phá hoại của Trung Quốc
đối với môi trường thiên nhiên
mà còn phản đối sự thao túng của chúng
trong môi trường chính trị kinh tế nhân văn

trong khi đó, thật đáng căm giận thay!
đám lãnh đạo Cộng sản Việt Nam
lại cai trị dân như thái thú Tàu
chúng xảo trá tham lam tàn ác
tùy tiện bỏ ngục những người hoạt động đấu tranh
cho tự do dân chủ nhân quyền
và hèn nhát đem sự sinh tồn của chúng
đặt sau tấm biển do Trung Quốc dàn dựng
tấm biển Bốn tốtMười sáu chữ vàng (*)

Bắc Phong

(*) Bốn tốt: “Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt“; Mười sáu chữ vàng: “Ổn định lâu dài, Hướng tới tương lai, Hữu nghị láng giềng, Hợp tác toàn diện.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.