Ba giấc mộng

Posted: 27/06/2017 in Thái Huy Long, Thơ

Thái Huy Long

Ngủ say nằm thấy kêu là mộng
Sinh tử hợp tan phải mộng đời?
Còn mộng luân hồi bao số kiếp
Đoạ vòng lẩn quẩn biết nào ngơi!

Ai người giấc ngủ được bình yên?
Cảnh sắc bồng bềnh những đảo điên
Thức tỉnh bàng hoàng cơn mộng mị
Đầu Ngô mình Sở chuyện ưu phiền

Bởi nghiệp tiền thân bỗng hiện về
Đoán điềm giải mộng thật nhiêu khê
Ta bà vật vã tâm dồn nén
Tiếp tục ban ngày chuyện kéo lê

Nhưng rồi những giấc mộng vào đêm
Lành dữ về như bóng lướt thềm
Tất bật con người đeo kiếp sống
Vô thường đố kỵ chất chồng thêm

Mãi say ngụp lặn trong phù thế
Danh toại công thành mấy chục năm
Giấc mộng Hoàng Lương còn vẫn kể
Trần ai tựa mộng thế nhân nằm

Mấy ai giác ngộ kiếp con người
Sướng khổ bọt bèo sống mấy mươi
Kết cuộc phủi tay về vĩnh cửu
Tâm linh chuyển hoá vẫn căn lười!

Hai giấc mộng trên tuy đáng sợ
Nhưng đều ở tại kiếp này thôi
Còn vô lượng kiếp luân hồi mộng
Người, vật đầu thai nghiệp đổi ngôi!

Làm sao tránh khỏi từng cơn mộng?
Công hạnh bình tâm giấc ngủ yên
Nhân quả từ bi trì chánh niệm
Nhiệm màu hành giả thoát trầm miên

Thái Huy Long
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.