Chạm trán kỳ cùng | Đi | Bệnh xuyên da

Posted: 30/06/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Chạm trán kỳ cùng

mùa hè
chăn đơn. mỏng
con tầu đơn thọai
chạy rúc vô rừng
bóp họng đêm
cái diều táo tợn
nắn mây phù thũng
hạnh phúc hạnh phúc
cao lên hư vô
xây xẩm. tháp
lời xin thủng đáy
dây thiêng nắn nót phong cầm
mùa hè những chuyến đi
không phương hướng
[đi là đi
là đi] 
con thoi đâm toạc
lên xe xuống tàu
vi vu tờ giấy bạc
metro khai mùi đất
buýt chật cứng
đùi nách lợn cợn
đàn tra-la-la
nêm nếm nêm nếm
bouillabaisse cá lỗ đầu
tôm chà lên vỉ
mặt trăng thế kỷ
sáng giá kim tiền
cháy rừng ở comptoir
cái đầu vuông đội bóng chệch góc
chúi vào hậu diện
mùa hè đổ lửa
nắng công trường phùng mang
mưa chiều ướt nhẹp
quán chiều thở dốc
fado bập bùng
thất tung bóp ví

 

Đi

nghe như tiếng mưa rơi
thiệt ra mùi chấu cắn
nướng thêm một giấc bồi
nếm vị môi mằn mặn

hãy kháo nhau mà đi
chuồi ra ngoài biên giới
đường chỉ tay nhu mì
cán lằn ranh thế giới

sẽ cùng ai. lúc này
đồng hành trong một khấc
cái sống lưng chẩy dài
kéo nghi tàm xuống đất

cháo lệch* mù phương hướng
quên cháo lú dương trần
điđi. không bờ bến
hoan. là tình của hân

gót son hồng. xanh. đen
buổi chiều trời rất cặn
bão treo một ngọn đèn
lũ đời không tay nắm

(*) lệch, một loài lươn nhỏ

Nguệch ngoạc dăm câu từ ảo ảnh, thực tế và cảm xúc của Vũ Hoàng Thư
Marseille/Barcelone/Lisbonne
Tháng sáu 2017

 

Bệnh xuyên da

mỗi người na một chùm thơ
chờ khi bãi nại
ngồi hơ lửa tàn
son hài biệt xứ
lang thang
cù lao bỏng rát
thiên đàng rục xương
có không
một nụ bông hường
lây lan hoa khế
nằm thương mận đào
tưng tức. à
bệnh lúc nào
ho thử một cái. nghe sao
rồi bàn

12/12/2016

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.