Pháp đình nô dịch

Posted: 07/07/2017 in Mây Bắc Mỹ, Thơ

Mây Bắc Mỹ

Nhà nước côn đồ khoe xảo trá
Mưu hèn kế bẩn tung đe dọa
Phạp đình nô dịch phò yêu ma
Tòa án bất nhân ghi nhục nhã. 
Độc đảng độc hành chuyên chính tà
Bẻ cong công lý quan hàng mã
Người dân yêu nước án oan gia
Tiếng nói lương tâm đảng triệt hạ

Mây Bắc Mỹ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.