Đạt Ma hồi tây

Posted: 10/07/2017 in Thơ, Vũ Hoàng Thư

Vũ Hoàng Thư

cội hoa lặng tự đá chồng
vàng cánh hạc
dựa mây bồng trôi xa
tròn bóng nguyệt
mạn đà la
đường thiên trúc ủ sương sa trượng dài

một chiếc dép
thỏng tà bay
bàn chân cất –
nhịp khởi?
hay
hồi về?
trú xứ không
dặm sương khê
sáu cửa mở rỗng rang hề…
ngõ không

chào thiếu thất
động vô môn
hoa tuệ ở
tồn lưu đông phương ngàn
quay lưng lại gửi đóa vàng
bên vách đá
một đạo tràng tùy duyên

đường phương tây dọc đạo tuyền
trong veo pháp nhũ
bình yên hồi đầu
bên trong bặt tiếng
vô cầu
tự tâm
hồ bích mày râu một màu

Vũ Hoàng Thư
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.