Chưa có tựa đề

Posted: 12/07/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

làm phù phép một lúc lâu
rồi lọt xuống nguồn cơn bỉ võ
hình chất chồng lâu la chẳng ra đường nét
hắn quét lia máy ảnh về phía bụi bờ
con mắt rắn lọt thỏm
giờ này chỉ có đám rong khô hiện hình
nước lặn đâu mất

phố dại thì đồng xanh mang
qua những kẽ nứt mắt thò lò
tân trang đùn điếc phấn son rẻ tiền lỗ chỗ
ả điếm bị cướp giật ngồi khóc khóc hu hu
túm áo tượng đài vô cảm

tôi lề mề bưng
thơ ca hũ nút
cứ phừng phừng lửa mà sao
tro cốt lâu năm chưa nhừ
chưa thiệt nhừ những bài thơ vô vị
như sạn cát
mặt nạ chiều trôi

đêm khóa cổng nghe bọn săn lùng
sục sạo hành tỏi lẫn nhau
đi là đi là đi phanh lại không kịp [*]
dồn đống mai sau

Hoàng Xuân Sơn
30/8/2015

[*] …Đi là đi là đi lên chót vót góc núi… (Đoàn Lữ Nhạc – Đỗ Nhuận)

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.